KSF Gambia

Vedtægter

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Kembujeh School Friends

Forneden finder du privatlivspolitikken

Behandling af Personoplysninger:

Vi behandler udelukkende personoplysninger med klare og saglige formål, baseret på foreningens legitime interesser. Vi indsamler kun oplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter disse oplysninger, når de ikke længere er nødvendige, eller når du beder os om det.

Dataansvarlig

Foreningen er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Du kan kontakte foreningens datakontaktperson, som er foreningens formand:

 • Anne Marie Hegelund
 • Telefonnr.: 61460440
 • Cvr: 32043542
 • Mail: [email protected]
 • Hjemmeside: ksf-gambia.dk


Oplysninger om Sponsorer:


Almindelige personoplysninger:
Navn, cpr.nr. (hvis du ønsker indberetning til skat), adresse, telefonnr., mailadresse.
Kilde til Oplysninger:

Vi indsamler oplysninger kun fra dig/sponsor.


Formål med Behandlingen:

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel). De lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig inkluderer:

 • At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger.

Formålene med behandlingen af oplysninger om foreningens sponsorer er:

 • At koordinere og håndtere opgaver i foreningen.
 • At sende dig relevante oplysninger.
 • At opretholde overblikket over foreningens medlemmer.

Videregivelse af Oplysninger:

Vi videregiver IKKE dine oplysninger til tredjepart.

Opbevaring og Sletning:

Vi sletter dine personoplysninger, når du ophører som sponsor i foreningen.

Dine Rettigheder:

I henhold til Persondataforordningen har du følgende rettigheder:

 • Retten til at blive informeret om, at vi behandler oplysninger om dig – dette oplyser vi dig om i denne Privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt).
 • Retten til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig (indsigtsret).
 • Retten til at få urigtige oplysninger om dig rettet (retten til berigtigelse).
 • Retten til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt).
 • Retten til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger, vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet).
 • Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelser mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Kontaktinformation findes øverst i denne privatlivspolitik.
 • Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
 • Du har ret til at indgive en klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandlingen af dine personoplysninger.

Revision af Privatlivspolitikken:

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken, ændrer vi også datoen nederst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer modtager du en meddelelse herom. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.

Foreningens vedtæger

Foreningens vedtægter for Kambujeh School Friends

Forneden finder du foreningens vedtægter

Fremtid

Åbn døren til en lys fremtid for et Gambiansk barn gennem uddannelse

Vores engagement i at støtte uddannelse stopper ikke ved de yngste. Vi leder efter dedikerede sponsorer til børn fra børnehaveklassen til og med 12. klasse

Med blot kr. 600,- om året kan du sponsorere et barns skolegang fra de første skridt i uddannelsesverdenen til den afsluttende eksamen i 12. klasse.