Referater fra bestyrelsen

Referat af bestyrelsesmøde 12/9-22  

Tidspunkt: tirsdag den 12. september kl. 16:00

Sted: hos Anne Marie

Tilstedeværende:

Anne Marie, Jørgen, Søren, Kirsten, Ingrid, Hans og Jytte 

Dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt

 

  1. Status på punkter fra sidste møde - OK

 

  1. Meddelelser fra formanden – Udkommet bog om projekter i Gambia ’Lille Afrika.’ Af Jes Vestergaard, Forlaget mellemgaard.
   Tilbudt hjælpemidler, men vi har ikke mulighed for at få dem sendt.
   Mange sponsorer afsted, derfor har vi opdateret ’Godt at vide når man rejser til Gambia’.
   Krisen kradser i Gambia, der er strejker/sit-downs fra bl.a. chauffører pga stigende priser.
   Mange sponsorer på BB denne gang.

 

  1. Økonomi
   Konti:
   Projektkonto 72.931,61
   Universitet 234.299,94
   Børnekonto 483.040,75
   Skill Center 24.699,74

   Arrangementer:
   - Skive Festival 22.400,-
   - Gambiadag 24.472,50,-
   - Diabeteslodder ca 7.000,-

   Det ’lånte’ til taget er tilbagebetalt Projektkontoen.

Budget: skolekontoen i Gambia for skoleåret 2022/2023 – forslag vedlagt
- Lønforhøjelser til ’Kembujeh School’ – drøftet og vedtaget.

Budget: Skills centeret for skoleåret 2022/2023 – forslag vedlagt
- Forhøjelser drøftet og vedtaget.

Orientering om salg af diabetes lodder i sensommeren

 

  1. Meddelelser fra sponsoransvarlig
   - 14 nye Kembujeh-aftaler
   - 3 nye på Skill Center
   - 40 sponsorer mangler pt stadig at betale  1. Opfølgning på Gambiadag 2022
   - God dag, god indtjening.
   - Punkt på dagsordenen til generalforsamlingen – Forslag modtages.
   Sidste lørdag i august 2023.


  1. Nyt fra projektgruppen ved Jørgen Rex

                                                    i.     Orientering om det igangværende byggeri
- ’Skelettet’ er på plads med tag, vægge, døre og vinduer. Men står råt indvendigt. Måske søge inventar hos IKEA, hvis en container kan skaffes.
- Skal sponsorbidragene til Skill Center sættes op? Ingen stigninger siden starten. Jørgen foreslår 1500,- for nye kontrakter.
Estimat for færdiggørelse 607.200 dalasi. Vi fortsætter, hvis vi får penge fra kulturstyrelsen.

 

  1. Hjemmesiden – Kirsten orienterer
   - Undersøgt opsigelse af gammel hjemmeside, snakker videre til næste møde.

 

  1. Forsendelser til Gambia

-        Vi har mulighed for mod betaling at få de resterende effekter med en container her i efteråret – vil vi det? Containeren er udsat til forventeligt sidst på året.

 

  1. Sponsorer i Gambia i 2022

                                                    i.     Der udleveres oversigt over medrejsende i efteråret

 

  1. Hvornår forventes det, der er repræsentanter fra bestyrelsen i Gambia i 2022?

                                                    i.     Anne Marie          25.09. – 18.11.

                                                  ii.     Jørgen                   14.10. – 7.12.

                                                iii.     Ingrid                   31.10.  – 18.11.

                                                iv.     Jytte                      31.10. – 18.11.

                                                  v.     Kirsten                 25.09. – 23.10

Evt. Tandprojekt
Jensa har 7 studerende fra tandlægehøjskolen med. De skal undersøge tænder på alle på nurcery, 5. klasse og på Skill Centeret.Referat fra bestyrelsesmøde i KSF

Tidspunkt: tirsdag d. 24 maj kl 17.30
Sted: hos Anne Marie
Tilstedeværende: Anne Marie, Jørgen, Jytte, Ingrid, Søren og Kristen.
Fraværende: Hans

 

Dagsorden:

a: Godkendelse af dagsorden. OK

b: Status på punkter fra sidste møde. Intet nyt.

c: Meddelelse fra formanden:

-        1 elev (Sambujang) starter på universitet på lægestudiet. Fonden betaler første år, og Sambujang skal søge sponsorater.

-        Salg af diabeteslodsedler har givet 7120 kroner.

-        Novo fonden har givet 20.500 kroner.

-        Vi har kontaktet ’Hjemmet’ angående en mulig artikel, men det blev et ’nej tak’.

-        Vi fik en ansøgning udefra, som vi ikke kunne imødekomme fra en ung udefra, som søgte 2 års uddannelse, men da han ikke har været sponseret tidligere fik han afslag.

d: Økonomi:

-        Skive Festival billetter har indbragte 11.900 kroner.

-        Der er overført 30.000 til tag.

-        Salieu har fået løn for 2022

-        Saldi:
Projektkonto: 60.154,61

Universitet: 240.441,42

Børnekonto: 252.604,86

Skill center: 167,95

e: Meddelelser fra sponsoransvarlig:

-        5 nye aftaler på Skill Center. 3 på Kembujeh. 32 unge på Skill Centeret med penge fra Skive Festival (’løn’ og billetsalg) samt Novo fonden (20.500).

f: Forretningorden færdiggøres. Godkendt.

g: Ændring af vedtægterne til generalforsamlingen i 2023?

i: Vedtægterne fastholdes med den mindre rettelse af rejsegodtgørelse til bestyrelsen fra 6.000 til 10.000 kroner.

h: Gambiadag 2022

-        Gambiadag afholdes i år i Højslev Kirkeby lørdag 27. august kl 10.00

Karen bager muffins, Kirsten bager squashkage. Jørgen sørger for øl/vand.

-        Billetpris 200 kroner inklusiv forplejning.

i: Status fra Ingrid om deltagelse med hjælpere til Skivefestival.

-        Der giver ca 20.000 kroner i alt. 8.000 som løn og 11.900 for salg af billetter. 34 hjælpere.

j: Nyt fra projektgruppen:

-        Vi har ’lånt’ 13.500 til tag som de gerne skulle være i gang med at lægge på. Angående fondsansøgning med Mia, så har Jørgen ikke hørt fra hende, men vil følge op.
Jørgen glæder sig til at se hvad status er på den nye have.
Vi mangler et overslag på, hvad det vil koste at færdiggøre køkkenet.

k: Hjemmesiden – Kirsten orienterer:

-        Er ved at undersøge mulighed for ny opbygning med mere overskuelighed og bedre teknologi.

l: Sponsorer i Gambia i 2022.

-        Ca 20 tilmeldte p.t.

m: Hvornår forventes det, der er repræsentanter fra bestyrelsen i Gambia i 2022?

i.                 Anne Marie og Kirsten 11.06 - 17.07

ii.                Jørgen 11.06 - 29.06

iii.               Anne Marie 24.09 - 18.11

iv.               Jørgen 15.10 - 07.12

v.                Ingrid og Jytte 01.11 - 18.11

vi.               Søren kommer desværre ikke afsted i år

vii.             Kirsten 24.09 - 24.10

n: Evt.

-        Bankospil blev afholdt i søndags. Det er spændende hvordan det er gået. (obs tallet var 7740 kr).

-        Nyt foredrag af Jytte og Ingrid giver ca 3.000

 Referat fra bestyrelsesmøde i KSF.

Tidspunkt: onsdag d. 23/3-22 kl. 17:30
Sted: hos Anne Marie
Deltagere: Anne Marie, Jørgen, Jytte, Ingrid, Søren, Kirsten & Hans

Dagsorden:

a.      Godkendelse af dagsorden – OK.

 

b.      Status på punkter fra sidste møde. – Ingen hængepartier.

 

c.      Meddelelser fra formanden.

Nye fondsansøgninger ved Novo Nordisk. Hjælp til nye ansøgninger fra socialrådgiver, Mia, anbefalet af Thilde Rex

To nye konti (næsten) på plads i Gambia.

 

d.      Økonomi.

Salg ved generalforsamlingen ca 2700,-

Projektkonto: 67.051,61

Universitet: 240.635,36

Børnekonto: 254.318,89

Skill Center: 19.027,95

 

e.      Meddelelser fra sponsoransvarlig.

i.                 12 nye aftaler.

ii.                22 på Kembujeh uden sponsor

iii.               Mange på Skill Center uden sponsor

Hvad kan vi gøre for at skaffe penge til børnene på Skill Centeret? Salg af diabeteslodsedler, Skive Festival og hvad vi ellers kan skaffe kommer formegentlig til at gå til dem.

 

f.       Forretningsorden revideres. Den er godkendte, Anne Marie renskriver den.

 

g.      Gambiadag 2022 (punktet udgår, da Gambiadagen også er på dagsordenen som punkt o.

 

h.      Orientering fra Ingrid om deltagelse ved Skive Festival.

Torsdag er besat med 8 på både dag/nattevagt

Ledige tider fre, lør og søndag.

Overskudsbilletter forsøges solgt for 700,- inkl. Camp, normalpris 1150,-

 

i.       Salg af diabeteslodsedler.

Søren har taget 2x20 med hjem.

 

j.       Nyt fra projektgruppen ved Jørgen Rex.

Køkkenbygningen er under vej, men der mangler penge til taget.
Der er ca. 19.000 på DK-kontoen og ca 9.000 i Gambia.

Det vil koste ca. 50.000 dkk at lukke bygningen, og et overslag på yderligere 75.000 til næse fase med fliser, inventar osv.

Forslag: Vi låner fra projektkontoen til at kunne lukke bygningen inden regntiden – vedtaget.

Jørgen søger penge med Mia til inventar.

 

k.      Fastlæggelse af møder 2022

24/5 kl 17.30

12/9 kl 16.00

10/12 kl 12.00

 

l.       Fordeling af rejsepenge i 2022 (10.000)

Forslag: Ligelig fordeling – Vedtaget.

 

m.    Hjemmesiden.

Kirsten luger ud. Enighed om at siden trænger til en opdatering. Kigger på at få en ny Facebook-side.

 

n.      Sponsorer i Gambia i 2022

12 tager afsted 1/11

 

o.      Gambiadagen 2022

27/8 Ingrid undersøger mulighed ved Højslev Kirkeby.

Alternativ Rørbæk Sø.

 

p.      Skal vi melde os ud af CISU – Vedtaget.

 

q.      Hvornår forventes det, der er repræsentanter fra bestyrelsen i Gambia i 2022?
i.                 Anne Marie og Kristen 11/6-17/7
ii.                Anne Marie 24/9-18/11
iii.               Jørgen 19/10-7/12
iv.               Ingrid og Jytte 1/11-18/11
v.                Søren?
vi.               Kirsten 24/9-16/10
vii.              Hans – Nej.

 

Evt.
Banko på Møllegaarden i Skive 29/5. Ingrid har skaffet gode præmier. Anne Marie og Kirsten hjælper.
Anne Marie. Jeg skal have snakket med Jensa om mulige tandplejere. Højst 10 stk.Referat fra konstituerende møde lørdag den 5. marts 2022

 

Formand:                           Anne Marie Hegelund        (valg af generalforsamlingen)

Næstformand:                    Jørgen Rex

Sponsoransvarlig:                Ingrid Brammer

Kasserer:                            Jytte Ramsdal

Sekretær:                           Søren Rex

 

Suppleanter er:

Hans Britorn

Kirsten Hegelund

 

Næste møde afholdes torsdag den 24. marts kl. 16:00 på adressen Egeparken 18 st.th. Silkeborg


Tidspunkt: Fredag den 10.12. 2021 kl. 12:00

Sted: hos Anne Marie

Fraværende Hans og Marit

  Dagsorden:

 

a.     Godkendelse af dagsorden - ok

 

b.    Status på punkter fra sidste møde - intet

 

c.     Meddelelser fra formanden herunder opfølgning på efterårets tur til Gambia

Der er hentet tasker og drikkedunke hos Jeva

På grund af få elever bliver der samundervist af årgangene i construction og welding

Efteruddannelse af lærere godkendt

Dagvagtmanden på Skills skal have en fridag hver uge

 

d.    Økonomi

På Skills er indsat 6.000,- fra Ingrids banko

På børnekonto er indsat 8.000,- fra Skive Festival

Der er solgt kurve for 900,-

På børnekonto 291.566,46

På projektkonto 67.551,61

På Skillskonto 11.221,42

På universitetskonto 225.201,85

 

e.     Meddelelser fra sponsoransvarlig

 

                                                   i.     Antal nye sponsoraftaler – 12 nye aftaler og 25, der mangler sponsor

                                                 ii.     Antal udgåede børn i efteråret 2021 – ca. 40 er udgået

                                               iii.     Ny særaftaler – der er lavet mange, men 12. kl. papirer er ikke helt færdige, så måske er der flere

 

f.      Orientering fra Ingrid om deltagelse med hjælpere i Skivefestival 2022

1. weekend i juni er der forhåbentlig Skivefestival igen. Ingrid koordinerer hjælpere

 

g.    Orientering fra Ingrid vedr. afholdt bankospil. Der deltog omkring 50 og det gav et overskud på 6.200,-

 

 

h.    Planlægning af generalforsamlingen i 2022 – 5. marts 2022

Gensynsmøde kl. 12.30 – 14.00

Generalforsamling kl. 14.00

Jørgen indstilles af bestyrelsen som dirigent

Amerikansk lotteri (5 kr pr stk 12 for 50 kr)

På valg Karen, Jytte og Anne Marie

Karen modtager ikke genvalg

Marit modtager ikke genvalg

 

i.      Nyt fra projektgruppen ved Jørgen Rex

Udgravning til platform til køkken er sat i gang

Vi har penge til platform og ydervægge nu

 

j.      Hjemmesiden – intet nyt

 

k.    Hvornår forventes det, der er repræsentanter fra bestyrelsen i Gambia i første halvdel af 2022?

Anne Marie fra 17. januar og 4 uger

Jørgen fra 17. januar og 4 uger

 

  1. Evt. intet


Tidspunkt: Tirsdag den 21.09. 2021 kl. 15:30

Sted: hos Anne Marie

Til stede Anne Marie, Ingrid, Jytte, Jørgen og Karen

 

Dagsorden:

 

  1. Godkendelse af dagsorden - godkendt

 

  1. Status på punkter fra sidste møde - intet

 

  1. Meddelelser fra formanden

Vi har haft indbrud i KSF-kontorhus

Graduation på Skills er 1. lørdag i november

 

  1. Økonomi

Vi har fået 32.800,- fra Lions

Vores konti – Børnekonto 501.752,45

                       Projektkonto 75.051,61

                       Skill konto 55.221,42

                       Universitetskonto 245.920,24

 

                                                    i.     Fastlæggelse af budget i Gambia (Kembujeh + Skills) for skoleåret 21/22 – bilag x 2. Begge budgetter er godkendt

Der overføres 260.ooo,- til skolepenge, donationer og særaftaler

                                                  ii.     Rejsetilskud til hvem? Fordeles mellem bestyrelsen

                                                iii.     Status på sponsorbetalinger – 24-26 har ikke betalt

 

  1. Meddelelser fra sponsoransvarlig

På Kembujeh – 22 nye sponsoraftaler og der er 28 uden sponsor

På Skills – 8 nye aftaler og der er 7 uden sponsor

 

  1. Opfølgning på Gambiadagen

Ca. 24 fremmødte. Gav et overskud på godt 20.000 kr

Vi undersøger forskellige muligheder til næste år

 

  1. Orientering fra Ingrid om deltagelse med hjælpere i Skivefestival

Foreløbig indtægt 6.000,- (salg af billetter)

Der var 30 hjælpere, hvilket var for lidt.

Næste år ligger det i 1. weekend i juni (torsdag, fredag, lørdag)

 

  1. Om resultatet af efterårets salg af diabetes lodder

Anne Marie, Ingrid og Ella har solgt for 7.050,-

 

  1. Nyt fra projektgruppen ved Jørgen Rex

Der er sendt et par ansøgninger – Ørskov – negativ

Sol og strand – besked til december

 

  1. Hjemmesiden – intet nyt

 

  1. Forsendelse til Gambia i efteråret 2021

Ting sendes i oktober med privat container

 

  1. Sponsorer i Gambia i 2021 – ca 23

 

  1. Hvornår forventes det, der er repræsentanter fra bestyrelsen i Gambia i 2021?

 

                                                    i.     Anne Marie 27.09. – 30.11.

                                                  ii.     Jørgen og Karen Jørgen fra 12.10 – 30.11 og Karen fra 26.10 – 30.11

                                                iii.     Ingrid og Jytte 02.11.  – 18.11.

 

 

  1. Evt.

Ingrid arrangerer banko 28. november på Møllegården i Skive

Næste møde er 10. december kl. 12.00 hos Anne MarieReferat fra bestyrelsesmøde i KSF 

Tidspunkt: Mandag den 26. april 2021 kl. 12:00

Mødet starter med en let frokost.

Sted: hos Anne Marie

Deltagere: Anne Marie, Ingrid, Jytte, Hans, Jørgen og Karen

Dagsorden:

 

  1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 

  1. Status på punkter fra sidste møde

Der er bevilget 500 dalasi pr. fuldtidsansat lærer og Bojang pr. måned i lønstigning. Begrundet i de stigende priser på fødevarer i Gambia.

Gambiadag flyttet til Kongenshus Hede

 

  1. Meddelelser fra formanden

Ingrids netværk har doneret mange forskellige skoleting fra Vendsyssel Bank

 

                                                    i.     Herunder opfølgning på den seneste tur til Gambia.

Oprettet nye bankkonti i Gambia

Anne Marie har brugt tid på, at få penge ud i forbindelse med sidste container – det er dog fortsat ikke lykkedes. Men vi er lovet et brev snarest, der fritager os for skat på containerforsendelsen i oktober 2020.

I haven ved Skills er der høstet 1. gang

 

  1. Økonomi

Indestående –  Børnekonto 213.086,45

                        Projektkonto 83.112,84

                        Skills konto 30.813,93

                        Universitetskonto 248.725,73

Anne Marie og Ella sælger lodder for diabetesforeningen – giver ca. 7.000,- kr.

Bestyrelsen har besluttet at bruge 25.000,- fra projektkonto til reparation af tag ved skolebygning

 

  1. Meddelelser fra sponsoransvarlig

Der er tegnet 2 nye sponsorater til Skillscenter

 

  1. Generalforsamlingen – fortsat fra sidste møde

 

                                                    i.     Dirigent

                                                  ii.     Hvem gør hvad

                                                iii.     Hvem er på valg

                                                iv.     Obs. særlige corona regler som vi måske ikke kender endnu.

Som vedtaget sidst. Anne Marie undersøger, om der er nye regler ang. corona

 

  1. Nyt fra projektgruppen ved Jørgen Rex

Intet nyt

 

  1. Hjemmesiden

Anne Marie har aftale med ny person om evt. vil passe den

 

  1. Forsendelse til Gambia

 

 

                                                    i.     Vi har via Ingrids netværk fået doneret rigtig mange gode effekter (skoletasker, sportstasker, drikkedunke med mere) Hvordan vil/kan vi sende det til Gambia?

Anne Marie undersøger muligheder

 

  1. Sponsorer i Gambia i 2021

Anne Marie skriver lidt om rejsesituationen i vores Facebook gruppe og på hjemmesiden.

 

  1. Hvornår forventes det, der er repræsentanter fra bestyrelsen i Gambia i 2021?

                                                    i.     Jørgen og Karen i maj/juni

                                                  ii.     Samt det der skrevet i ref. Fra 11. marts

Intet nyt

 

  1. Gambiadag

Lørdag den 21. august på Kongenshus Hede opslag kan snart ses på hjemmesiden.

 

  1. Evt.

IntetReferat fra bestyrelsesmøde i KSF

Tidspunkt: Torsdag den 11. marts 2021 kl. 12:00

Mødet starter med frokost.

Sted: hos Ingrid.

Tilstede: Ingrid, Jytte, Anne Marie, Jørgen og Karen.

 Dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt 

  1. Status på punkter fra sidste møde

En gang om året holder vi møde på Fyn

    

  1. Meddelelser fra formanden

Vi mangler lidt opdateringer fra Bojang.

Indberetninger til Skat er sendt

Orientering om turen til Gambia okt./nov./dec.

 

  1. Økonomi

                                                    i.     Brev fra lærerne på Skills centeret med anmodning om lønforhøjelse – bilag vedlagt

Vi er forstående for deres ønske, men der er ikke økonomi lige nu

Anne Marie snakker med Bojang, når hun er dernede.

Budget for 2021 uddelt

 

                                                  ii.     Oprettelse af nye konti i Gambia i starten af 2021 – orientering herom

2 nye konti oprettes af Anne Marie i marts

Indestående på konti Børnekonto 320.101,16

                                  Skills konto 5.702,22

                                  Projektkonto 83.112,84

                                  Uddannelseskonto 210.676,73

 

                                                iii.     Hvad kan vi gøre for at skaffe flere indtægter til vores projekt?

Evt. Skivefestival i september.

Evt. kontakte et ugeblad

 

                                                iv.     Ideer til ”tilbud om foredrag” når samfundet igen åbner op?

 

  1. Meddelelser fra sponsoransvarlig

52 nye aftaler – 10 på Skills

Lige nu er der 20 ledige børn.

                                                    i.     Hvordan vi kan skaffe flere sponsorer

5 nye sponsorer ved hjælp af facebook.

Ingrid prøver det samme.

 

  1. Generalforsamlingen

Afholdes den 19. juni, i Lunden i Silkeborg, hvis tilladt. Kl. 13.00 – 15.00.

Mulighed for at købe kaffe.

 

                                                    i.     Dirigent

Bestyrelsen foreslår Jørgen.

                                                  ii.     Hvem gør hvad

Karen bager muffins

                                                iii.     Hvem er på valg

Ingrid – genvalg modtages

Jørgen – genvalg modtages

                                                iv.     Obs. særlige corona regler som vi måske ikke kender endnu,

 

  1. Nyt fra projektgruppen ved Jørgen Rex

                                                    i.     Hvilke aktiviteter forventes i Gambia i den kommende periode?

Evt. færdiggørelse af mur.

Evt. fundament til bygning til køkken/cafe.

Plan over renovering af eksisterende bygninger.

 

  1. Orientering og debat om det opstartede Haveprojekt på Skills centeret

Det blev startet op i efteråret – billeder viser, at det er i gang.

                                                    i.     Donationer

Vi har fået gaver til træer

                                                  ii.     Plantede træer med mere

                                                iii.     Tørring af frugt – de første smagsprøver vil blive serveret

Stativ til tørring overgives til Skills.

Aftalt, at der opstilles køkkenbord med vask.

 

  1. Hjemmesiden

Anne Marie har snakket med en sponsor om at passe hjemmesiden.

 

  1. Containerforsendelsen i efteråret 2020

Sidste sendt efterår 2020.

 

  1. Sponsorer i Gambia i 2021

Rigtig mange vil gerne til efteråret, vi må se, hvad corona siger.

 

  1. Hvornår forventes det, der er repræsentanter fra bestyrelsen i Gambia i 2021?

Anne Marie 15/3-9/4 og 3 uger i juli/august og 29/9-1/12

Jørgen og Karen 26/10 – 30/11.

 

  1. Evt.

Gambiadag – 21. august kl. 10.00 i Sdr Resen Naturpark.

Jytte og Karen er tovholdere.

Vi mødes 1 time før generalforsamlingen.

Næste møde 26.april.
Referat fra bestyrelsesmøde    

Tidspunkt: mandag den 14-09-20 kl. 12:00  

Sted: hos Karen og Jørgen  

Til stede Anne Marie, Ingrid, Jytte, Jørgen og Karen.  

  Dagsorden:  

a. Godkendelse af dagsorden  

     Godkendt  

b. Status på punkter fra sidste møde   

     Intet  

c. Meddelelser fra formanden   

                     I Gambia mener de, at de har styr på  Coronaen . Grænserne er lukkede.    

                      Skolerne åbner måske i oktober. 9. og 12. Årgange har afsluttet deres   

                      Eksamen. Videregående uddannelse foregår over nettet  


d. Opfølgning på Gambiadagen  

      God dag. 27.112,35 i overskud. Kongenshusområdet er en mulighed til  

      næste år.  

      Ingrid har tjent 1100,- til  Skills  Centret ved at holde foredrag.  

 

e. Økonomi  

 

                  i. Hvor mange mangler at betale for deres børn?  

   For 50 børn mangles der betalin. 

Højst sandsynlig ingen indtægter fra lodsedler og bankospil i år       på grund af  corona .  

Indestående på konti Børnekonto - 443.254,53  

Projektkonto – 90.585,34  

Skills  konto – 28.852,92  

                                  

f.  Meddelelser fra sponsoransvarlig  

      15 nye aftaler – ingen på  Skills  

 

g. Budget til børnene fra 0 til 12 klasse.  

      Vedlagt - skønnet på grund af  corona  

 

                                              i. AM fremlægger forslag på mødet.  

 

h. Skolebudget til  Skills  – hvad gør vi her  

                                              i. Elever der ikke er blevet færdige  

                                            ii. Indtag af nye elever?  

                                          iii. Hvornår må skolen starte igen  

             

Alt er usikkert nu, måske udmeldinger i oktober  

 Budget laves, når skolen starter op igen.  

 

i.  Nyt fra projektgruppen ved Jørgen Rex  

     Intet nyt.  

 

j.  Hjemmesiden   

     Trænger til opdatering.  

 

k. Containerforsendelse og nedlukning af lageret – orientering herom  

     Sidste container sendt – i Gambia ca. 1/10.  

     Lageret er tømt.  

 

l.  Sponsorer i Gambia i efteråret 2020  

 

                                              i. Hvem fra bestyrelsen forventer at rejse til Gambia i 2020?  

  Formand og næstformand håber det bliver muligt.  

 

m.  Evt.  

     Oversigt over bestyrelsesopgaver gennemgået.  

      Ousman  sender container igen inden jul. Hvis man ønsker at få noget  med, kan man kontakte Anne Marie.                      Referat  

Tidspunkt: fredag den 19. juni kl. 11.00

Sted: hos Anne Marie

Deltagere: Anne Marie, Ingrid, Jytte, Hans Jørgen og Karen

Dagsorden:

a.     Godkendelse af dagsorden – godkendt

b.    Status på punkter fra sidste møde - intet

c.     Meddelelser fra formanden herunder opfølgning på sidste tur til Gambia

Diverse årlige afrapporteringer lavet. Ikke noget corona af betydning i Gambia. Ingen roser til Brussel Air af håndteringen af strandede folk i marts


d.    Økonomi

                                              i.     Orientering om tab af forventede indtægter

Tab på 7.000,- kr på grund af Corona (lodsedler) og ingen indtægt fra Skivefestival

1.    Kan vi gøre noget for nyt for at øge vore indtægter?

Drøftet  

Indestående på børnekonto er 210.939,53

Indestående på Skillskonto er 22.330,57

Indestående på projektkonto er 96.040,84

Indestående på universitetskonto er 269.476,73

e.     Meddelelser fra sponsoransvarlig

42 nye sponsoraftaler – kun 1 på skillscenter

Vi mangler sponsorer til unge på skillscenter


f.     Nyt fra projektgruppen ved Jørgen Rex

De vil gerne have flere penge til muren, så de kan gøre den færdig. Vi overfører 15.000,- kr.

 

g.    Ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen

Bliver sendt hurtigst muligt

h.    Gambiadag 29.08. 2020

Resten står Jørgen og Karen for.

                                              i.     Fordeling af praktiske opgaver?

Ingrid bager kage og Jytte sørger for kander med kogende vand og kaffe. Resten står Jørgen og Karen for.

                                            ii.     Andet?

 

i.      Hjemmesiden

Anne Marie og Kirsten passer den nu

 

j.      Containerforsendelse – orientering herom

Pakkes den 22. august. Observatører fra DMRU kommer. Lageret tømmes totalt og lejemålet er opsagt.

k.    Tandprojekt

Aflyst i 2020

l.       Sponsorer  i Gambia i efteråret 2020

                                              i.     Hvem fra bestyrelsen forventer at rejse til Gambia i 2020?

Hvis alt er ok forsikringsmæssigt Anne Marie sidst i september og november Ingrid, Jytte, Jørgen og Karen

m.  Evt.

Mangotørreapparat skal betales af projektkontoen

Jørgen laver ny folder til skillscenter

Næste møde – mandag den 21. september kl. 11.00

                                                    

Referat

 

Tidspunkt: Tirsdag den 10. december 2019 kl. 12:30

Sted: hos Anne Marie

Deltagere: Anne Marie, Ingrid, Jytte, Hans, Marit, Jørgen og Karen

 

Dagsorden:

 

  1. Godkendelse af dagsorden

   Dagsorden godkendt med et ekstra punkt – generalforsamling 2020

    

  2. Status på punkter fra sidste møde

   Hjælp i forbindelse med Skive Festival 4./5./6. juni. Ingrid arbejder videre.

   Aktivitetsdag ved Hampen sø gav et overskud på 31.370 kr

    

  3. Meddelelser fra formanden

   Vi skal betale negativ rente på 0,75% på vores indestående.

 

   1. Herunder opfølgning på bestyrelsens ophold i Gambia

    Første graduation på Skills centret

    70 elever er udgået

    Ca. 14 unge med særaftaler

    Bojang må ansætte en sekretær

     

  1. Økonomi

   Vi har fået 10.000,- kr. fra Lions i Viborg og 10.000,- kr. fra en donor til en blandemaskine til Skills.

   Indestående på børnekonto er 228.433,03 kr.

   Indestående på skills kontoen er 75.415,69 kr.

   Indestående på projektkonto er 89.656,84 kr.

   Indestående på universitetskonto er 257.181,73 kr.

    

  2. Meddelelser fra sponsoransvarlig

   Vi har ingen ledige børn på nuværende tidspunkt på Kembujeh – der er nogle på Skills centret.

   Der er lavet 25 nye sponsoraftaler siden september.

   Bankospil gav 10.500,- kr i Skive og 5.900,- kr. i Hald.

   Pengene bruges til at betale for skills-elever, der ingen sponsor har.

 

  1. Nyt fra projektgruppen ved Jørgen Rex

   1. Hvilke aktiviteter forventes i Gambia i den kommende periode?

    Bestyrelsen for Skills-centret ønsker en mur omkring grunden. De begynder med muren ud mod den trafikerede vej.

    Vi har fået 55.000,- kr. fra udlodningsmidlerne til Skills-centret.

     

  2. Hjemmesiden

   Der kommer snart nye børn på hjemmesiden.

 

  1. Containerforsendelse – Lageret i Tømmerby

   Vi søger ny container ved næste runde. Leje af lageret i Tømmerby er forlænget.

 

  1. Ønsker vi/Bestyrelsen at tilbyde sponsorer mod betaling at tage gaver med til Gambia? Fortsættelse af den indledende snak på mødet i september.

 

   1. Bilag fra Jytte

   2. Hvis ja – hvilke regler skal da gælde? AM laver et oplæg til mødet.

    Vedlagte forslag afprøves i 2020.

 

  1. Kan vi finde en voksen volontør til at hjælpe på Skrædderuddannelsen - i en periode på f.eks. 2 til 6 mdr.? Det kunne f.eks. være en beklædningshåndværker eller tekstil- og beklædningsassistenten, en slevlærd, en fra en designerskol.

   Jørgen og Karen prøver at finde skoler og skrive et brev til dem.

 

  1. Unge volontører i Gambia

 

   1. Status på dem vi har haft nede i efteråret

    3 volontører har afsluttet ca. 2 mdr.

   2. En ung rejser med ned i januar

 

  1. Tandprojekt

   1. Studerende i Gambia i november/december – foreløbig status herpå

    20 fra tandlægeskolen i Gambia i nov./dec. Tandhygiejnen er rigtig dårlig på Skills. På Kembujeh er 5. kl. undersøgt.

 

  1. Sponsorer i Gambia i foråret 2020

   Foreløbig Anne Marie og Jørgen

    

   Ekstra punkt: Generalforsamling.

   I Lunden i Silkeborg den 7. marts kl. 14.00

   Gensynsmøde fra kl. 12.00

   Der er mulighed for at købe frokost og kaffe.

   På valg er Jytte og Karen og Anne Marie

   Alle ønsker genvalg

   Bestyrelsen foreslår Jørgen Rex som dirigent.

 

  1. Evt.

   Næste møde den 7. marts kl. 11.00.


Forslag

Forslag vedrørende tilbud til sponsorer om at bestyrelsen medbringer gaver til sponsorbørn.

 

 1. Det er op til det enkelte bestyrelsesmedlem om han/hun vil medbringe gaver.

 2. Det oplyses løbende på hjemmesiden af hvem og hvornår, der kan medbringes gaver.

  1. Her opfordres sponsorerne også til at overveje, om de i stedet vil donere et ekstra beløb til barnet/familien, som bestyrelsen så sørger for at udbetale til barnet/familien i Gambia

 3. Gaverne skal derefter afleveres til den, der medtager gaverne. Alle gaver kan/må kun åbnes af den der medbringer gaverne.

  1. Gaverne må kun indeholde tøj, legesager uden batterier, skrive/tegneredskaber, malebøger og smykker. Der medtages ikke slik og elektronik.

 4. Sponsor betaler 50 kr. pr. pakke, der går til betaling af tilkøb af en ekstra kuffert.

 5. Gaverne må max. veje 2 kg. Pakkerne kan med fordel blot pakkes i en tynd plastpose, der forsynes med barnets navn og sponsornummer.

 6. Den der medtager gaverne, er også ansvarlig for afleveringen til sponsorbarnet, samt dokumentation med foto.


Bestyrelsesmøde d. 5. september 2019

Tidspunkt: torsdag den 05.09.  2019 kl. 12:00

Sted: hos Karen og Jørgen

Deltagere: Anne Marie, Ingrid, Jytte, Hans, Jørgen og Karen

                                  

                                   Referat

 

  1. Godkendelse af dagsorden

   Dagsorden godkendt

    

  2. Status på punkter fra sidste møde

   Ingen bemærkninger

    

  3. Meddelelser fra formanden

   Jørgen og Anne Marie til møde i CISU 23/9

    

  4. Økonomi

 

   1. Forslag til budget 2019/2020 for J.Kastrup Skills – bilag

    Drøftet og accepteret

   2. Forslag til budget for sponsorbørnene med mere – bilag

    Drøftet og accepteret

   3. Orientering om overførsel september 2019.

    Accepteret

     

  1. Meddelelser fra sponsoransvarlig

   24 nye aftaler og 5 på skills

   Der er 10 små samt en del store børn ledige på Kembujehskolen og 4 på skills

   31 sponsorer mangler at betale

 

  1. Nyt fra projektgruppen ved Jørgen Rex

   Værkstedsbygningen er godt i gang. Der er ikke noget nyt på

   Bedding, så projektgruppens arbejde foregår lige nu mest på

   Skriftlig basis.

   Seneste billeder kan ses på joergenx.dk

 

  1. Opfølgning på Gambiadagen 31.08.19

    

   1. Var vi tilfredse med dagen?

    Ja meget - Der var 24 deltagere

   2. Forventet indtægt?

    Ca. 35.000 i indtægt

   3. Skal dagen gentages 29.08.2020?

    1. hvis ja

     1. hvor?

      Ikke bestemt endnu

     2. Hvem vil være ansvarlig for dagen?

      Jørgen og Karen planlægger

     3. Hvad kan vi evt. gøre for at få flere til at deltage i dagen?

      Udover hvad vi plejer, så oplyse om dagen på

      generalforsamlingen

       

  2. Hjemmesiden - har vi noget hertil?

   Intet nyt

    

  3. Unge volontører i Gambia i efteråret/vinteren 2019-2020

   3 unge piger med fra 27/10 til start december – 2 på skills og

   Kembujeh og 1 på Susanne projekt i Tujareng

   14. januar og ca. 4 mdr 1 ung pige på Skills og Kembujeh

 

  1. Containerforsendelse

 

   1. Status på nuværende forsendelse

    En undervejs til Gambia

   2. Afvikling af lageret

    Måske er der en, der vil overtage resten af lageret til

    Gambia ellers forlænger vi aftalen med udlejer af lageret

    et halvt år og søger en container efter jul

 

  1. Tandprojekt

   Fra 25. november er der ca. 16 elever fra tandlægehøjskolen.

   Koncentrerer sig om nursery og 5. klasser samt Skills Centerne i Kembujeh og Tujering.

    

  2. Bestyrelsen er repræsenteret i Gambia

   1. 27.09. til 3.12. 2019

   2. 14.01. – 16.02. 2020

   3. 10.03. – 08.04. 2020

     

  3. Sponsorer i Gambia i efteråret 2019

   1. Liste udleveres under mødet

    Liste udleveret

   2. Forslag til badedag – drøftes

    Børnene fordeles over 2 søndage, hvor sponsorerne er dernede

   3. Afvikling af sponsorbesøg

    Ingrid, Jytte og Anne Marie tager sig af det

   4. Alle inviteres til at deltage i Graduation på J. Kastrup Skills lørdag den 2. november.

     

  4. Rejsepenge

   Formanden får betalt rejse næstformand får resten. (Total 5.000 kr.)

    

                   o.  Evt.

                       Ingrid holder bankospil 27. oktober og 24. november 2019

                       Arbejde i forbindelse med Skive Festival - drøftet.

                       Mere på næste møde.

                       Vi drøftede ”gavepolitik”, som Skagenskolens. 50 kr. pr gave til

                       betaling af ekstra kuffert.

    

   Næste møde: 10. december kl. 12

    


Bestyrelsesmøde d. 6. maj 2019

 

 

Tidspunkt: Mandag den 06.05.  2019 kl. 13:00

Mødested: Egeparken 18, Silkeborg

Deltagere: Anne Marie, Ingrid, Jytte, Hans, Marit, Jørgen og Karen

 

Referat.

 

a.                   Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

 

b. Status på punkter fra sidste møde.

Ingen bemærkninger

 

c.  Meddelelser fra formanden herunder opfølgning på sidste tur til Gambia

Eva Nauer har foranlediget penge til uddannelseskontoen. Ansøgning sendt til

SISU om 25.000,- til at få en journalist til Gambia til november. 5 børn i

Grundskolen udgået. 2 unge på skills udgået og 2 nye meldt ind. Der er 1

frivillig i Gambia indtil juni og 3 i efteråret. Bojan har været på 2 seminarer

(efteruddannelse). IT-baseret uddannelse, vi tager stilling, når vi kender prisen.

6.000 dalasi i bonus (tak fra bestyrelsen). Ny ide fra skrædderen – værksted,

hvor man kan lave indtægtsgivende ting og mesterlære for de unge på Skills.

 

d.  Økonomi

Pr. 6/5 2019 indestående på konti

Børnekonto                   152.440,49

Projektkonto                                   104.410,06

Skill center                        5.244,49

Universitet                    258.547,73

 

e.  Meddelelser fra sponsoransvarlig.

16 nye sponsorater

3 nye til skills

 

f.  Nyt fra projektgruppen ved Jørgen Rex.

Platform til værkstedsbygning er færdig.

Vi bygger en halv værkstedsbygning

3. års elever har været 3 mdr. i praktik

Skilt v/landevejen. 800,- til nyt – ok.

 

g.  Gambiadag 31.08. 2019

   1. hvem arrangerer? Jytte og Anne Marie.

     

   2. Hvor skal det være? Hampen sø

    Ellers samme procedure, som sidste år.

     

    h.  Hjemmesiden.

    Ny hjemmeside – ok.

     

    i.  Unge volontører i Gambia i efteråret 2019.

    3 frivillige i efteråret.

 

j.  Containerforsendelse – orientering herom.

Vi søger Kirk-fonden om 35.000,- til container. Vi overvejer at opsige

Lageret i Them.

 

k.  Tandprojekt.

 

i  Fremtiden?

Skal vi droppe ideen om at bygge tandklinik?

                                   Klinikken droppes og vi bruger tandlæger i området. Det har

                                   Vist sig umuligt at finde midler til at bygge og der er ledig

                                   kapacitet i området. 23 unge er behandlet i Brikama hos lokal

                                   tandlæge til en pris af i alt 1.360,- kr. incl. medicin.

 

l.  Sponsorer i Gambia i efteråret 2019.

i.  Foreløbig liste udleveres under mødet.

Liste udleveret

 

m.  Evt.

Næste møde tirsdag den 13. august kl. 12.00 i Oure.


Velkommen til vores hjemmeside

Konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamling d. 2.marts 2019

 

Formand:                     Anne Marie Hegelund

Næstformand:            Jørgen Rex

Kasserer:                      Jytte Ramsdal

Sekretær:                     Karen Rex                                                  

Sponsoransvarlig:       Ingrid Brammer

1. Suppleant:               Marit Lauersen

2. Suppleant:               Hans Britorn

 

Næste bestyrelsesmøde d. 6.maj kl. 13


Referat fra 12. december 2018

Kembujeh School Friends  

Egeparken 18 st.th  

8620 Silkeborg  

 

 

Mødedeltagere:                 Anne Marie, Ingrid, Karen, Jytte, Jørgen og Hans.

                                            Afbud fra Marit

Mødested:                          Egeparken 18, Silkeborg

Mødedato:                          d. 12-12 2018

 

 

REFERAT  

 

A. Godkendelse af dagsorden.

 

Dagsorden godkendt.

 

B. Status på punkter fra sidste møde.

 

Ingen bemærkninger.

 

C. Meddelelser fra formanden.

 

Containeren der stod i Tømmerby er solgt for 6.000 kr. Hans har hentet børnehjælpemidler på hjælpemiddelcenteret i Viborg. Vi havde søgt 50.000 kr. fra en lille fond til tandklinikken. Vi fik desværre afslag.

 

D. Meddelelser fra sponsoransvarlig.

      1. Historier på Facebook og hjemmesiden – hvordan går det?

Det gik fantastisk godt. I løbet af fire timer var de unge sponsoreret.

 

     2. Kan vi gøre noget lignende for/med de unge fra KastrupSkills?

Jørgen og Anne Marie vil lave interview med nogle unge fra Skills til foråret.

 

Det går rigtig godt med at lave sponsoraftaler. 17 nye aftaler er lavet siden sidst.

      

         

E. Økonomi.

 

Vi har fået en donation på 58.000 kr. fra Kulturstyrelsen og en donation på 2x10.000 kr. fra Rotary Hammel og Rotary Hjælpefond.

 

 

 

 

Pr. 12.december 2018 er indestående på konto

 

                      Skole konto                            194.824,71 kr.

                      Skills Center konto                   45.308,49 kr.

                      Projekt konto                           96.108,01 kr.

                      Uddannelse konto                  221.456,73 kr.

                     

 

F. Opfølgning på bestyrelsens tur til Gambia i oktober/november.

 

De otte uger Anne Marie har været i Gambia, har hun været travlt beskæftiget. Der er blevet betalt skolepenge og alle elever var gode til at møde op til tjek.

 

Status efter opfølgning oktober 2018:

10 elever er færdig i 12.klasse

10 elever er færdig på Skills

3 elever repeterer 3 år på JP ( Skill Center)

42 elever er udgået efter 9.klasse af andre årsager.

17 elever har særaftaler (ex. fonden)

15 elever er overgået til Kastrup Skills.

13 studerende bliver støttet af fonden.

 

Der var en del hjemmebesøg foranlediget af sponsorer. Ca 40 sponsorer var i Gambia i oktober/november. Fællesarrangementet på Skills har fået en meget positiv tilbagemelding fra de sponsorer der deltog. Bestyrelsen er opfordret til at gentage succesen næste år.

 

G. Nyt fra Skills Center gruppen.

     1. Status på byggeri.

Administrationsbygningen er næsten færdig. 75 % er bygget af skolens elever. Et flot stykke arbejde. Forslag om der bliver lavet et skilt til administrationsbygningen, hvor der står hvem der har opført bygningen. Anne Marie vil undersøge hvem der kan lave et skilt.

 

      2. Antal elever ultimo november 2018

På 2. årgang går der 12 drenge og 32 piger.

På 3. årgang går der 13 drenge og 22 piger.

Nye elever 22 drenge og 30 piger.

 

      3. Næste etape for byggeri.

Jørgen og Sten fik sat grunden af til værkstedsbygningen. Træer er allerede fældet, og oprydningen i gang. Der kan startes på platformen. Den kommer til at koste ca 68.000 kr.

 

 

H. Hvem rejser til Gambia i første ½ af 2019 og evt. hvornår?

 

Anne Marie rejser derned 6.marts. Retur igen sidst i april.

Jørgen og Søren Rex fra 6. til 20. marts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Generalforsamlingen lørdag d. 2. marts 2019 kl. 14

     1. Sted

Lunden Vestergade.

 

      2. Hvem gør hvad?

Ingrid sørger for tarteletter. Karen og Hans bager kage. Anne Marie sørger for kaffe, the, øl og vand. Der bliver amerikansk lotteri som vanligt

 

     3. Dirigent.

Bestyrelsen foreslår Jørgen Rex.

 

     4. Hvem er på valg?

Ingrid og Jørgen er på valg samt suppleanter.

 

      5. Gensynsmøde?

Gensynsmøde kl.12 hvor der bliver mulighed for at købe en tartelet inkl. drikkevarer

 

J. Hjemmesiden – har vi noget dertil?

 

Der skal laves små justeringer i indholdet. Samt slettes det der omhandler aktivitetsdagen ved Bølling sø. Alt indhold vedr. Skills Center skal slettes, og i stedet skal der henvises til adr. på Skills egen hjemmeside. Gerne med større skrift. Billeder fra aktivitetsdagen efterlyses.

 

K. Persondataloven.

     1. Bør vi have noget sat på hjemmesiden i relation hertil?

Ja det skal vi. Anne Marie sender til Ruth.

 

L. Containerforsendelse.

     1. Status på sidste forsendelse.

Forventet ankomst 1.oktober. En del forsinkelse pga. papirer der var blevet væk. Endelig frigivet d. 23.november, tømt og indhold fordelt før Anne Marie rejste hjem.

 

      2. Hvornår søger vi igen?

Der skal søges igen i februar og august 2019 ved DMRU.

 

      3. Skal vi søge penge til udarbejdelse af informationsmateriale?

          - Evt. så vi kan få en journalist med til Gambia og udarbejde noget i samarbejde med Jørgen

            og Anne Marie i marts 2019.

Der kan søges penge ved oplysningsmidlerne. Anne Marie vil henvende sig til en journalist fra Danmark, som hun mødte i Gambia under sin sidste tur. Undersøge om han er interesseret i at skrive om vores forening og få udarbejdet nyt informationsmateriale.

 

Evt.

 

Der skal laves nye T-shirts med foreningens logo. Jørgen og Anne Marie vil undersøge prisen når de kommer til Gambia, for evt at få dem lavet der.

 

Næste bestyrelsesmøde d. 2. marts 2019 kl. 11 i Lunden, Silkeborg.

 

Referent Jytte Ramsdal

 

 

 

 


14. september 2018

Kembujeh School Friends  

Egeparken 18 st.th  

8620 Silkeborg  

 

 

Mødedeltagere:                 Anne Marie, Ingrid, Karen, Jytte, Jørgen, Marit og Hans

Mødested:                          Egeparken 18, Silkeborg

Mødedato:                          d. 14-9 2018

 

 

REFERAT  

 

A. Godkendelse af dagsorden.

 

Ekstra punkt på dagsorden.

Brug af den årlige rejse bestyrelsen disponerer over.

 

Dagsorden godkendt.

 

B. Status på punkter fra sidste møde.

 

Ingen bemærkninger.

 

C. Meddelelser fra formanden.

 

Der er søgt 45.000 kr. hos et lille fond, til en treårig uddannelse. Jørgen og AM skal til et rådgivningsmøde hos CISU vedrørende projekt ”fra jord til bord”

 

D. Økonomi.

          1. orientering om manglende sponsorbetaling

34 sponsorer mangler at betale sponsorbidrag. Rykkerbrev er sendt ud til sponsorerne. Forventning er at ca. 20 børn ikke bliver betalt. På Skill ser det godt ud mht betaling. AM sælger lodsedler for diabetesforeningen. Deraf bliver der betalt for syv elever. Til marts er der en forventning om der igen er dækning. Donation og bankospil kan evt dække de sidste elever.

 

       2. Fastsættelse af budget for J. Kastrup Skills center.

Budget rundsendt og gennemgået med kommentarer og derefter godkendt.

 

       3. Fastsættelse af budget for 0 – 12 klasse.

Budget rundsendt og gennemgået med kommentarer og derefter godkendt.

 

 

Pr. 14.september 2018 er indestående på konto

 

                      Skole konto                           484.162,34 kr

                      Skills Center konto                     4.366,44 kr

                      Projekt konto                       105.988,86 kr

                      Uddannelse konto                261.456,73 kr

                     

D.d. er der gået 10.467 kr. ind fra aktivitetsdagen d. 1.9.18.

20.000 kr i donation fra Rotary Hammel. Donationen skal gå til værkstedsbygning på Skill center

 

 

E. Meddelelser fra sponsoransvarlig.

         1. Orientering om hvor mange børn og unge vi har uden sponsor.

48 børn og unge mangler en sponsor. Det er hovedsageligt svigtede børn, hvor sponsor er stoppet. Ingrid og Jytte vil besøge ca. fem af de børn der mangler en sponsor. Der skal skrives en lille historie med billede, som skal på fb og hjemmesiden i håb om der melder sig nye sponsorer til de børn.

Der er lavet 14 nye sponsoraftaler siden sidst. Vi optager ikke nye børn på ventelisten.

Ni elever på Skills mangler en sponsor.

 

E.E. Brug af den årlige rejse bestyrelsen disponerer over.

 

Aftalt rejseudgifterne bliver fordelt mellem fire bestyrelsesmedlemmer der rejser til Gambia i november.

 

F. Nyt fra projektgruppen ved Jørgen Rex.

         1. Hvilke aktiviteter forventes i den kommende periode?

Forventer kontorbygningen står færdig, når vi kommer til november. Håber der kan startes på platformen. Nr. 10 på oversigts tegning.

          2. Indretning af KSF kontor på Kastrup Skills

KSF skal have det kontor Bojang har nu.

 

G. Evaluering af arrangement ved Bølling sø.

 

Enige om det var en god dag med motion og hyggeligt samvær. Succesen gentages i 2019. Evt. et andet sted.

 

H. Hjemmesiden.

 

Intet fremsendt.

 

I. Containerforsendelse – orientering herom.

 

En container er på vej til Gambia. Forventet at ankomme 2.uge i oktober. Susanne og AM vil spørge vaskerierne om de er interesseret i at sponsorere en container. Lageret i Tømmerby er næsten tømt.

 

J. Tandprojekt.

        1. Studerende i Gambia november/december

19 tandplejestuderende kommer til Gambia i november/december. De skal bla. undervise i tandbørstning og alm. tandhygiejne på skolen, samt tjekke og rense tænder på de unge på Skills center.

        2. Ansøgning om midler til byggeriet.

Der er ansøgt 50.000 kr. til byggeri af sundhedshus.

 

K. Sponsorer i Gambia i efteråret 2018

         1. Liste udleveret under mødet.

Der rejser ca. 35 sponsorer til Gambia i efteråret 2018

 

I. Evt.

 

Der skal arrangeres ÅBEN HUS på Skills center i den periode der er flest sponsorer i Gambia. Jørgen er tovholder. Ingrid, Jytte m. fl arrangerer lege der involverer alle både elever og sponsorer.

 

Næste bestyrelsesmøde d. 12-12-18 kl 12

 

Referent Jytte Ramsdal

 

 

 


16. maj 2018

Kembujeh School Friends  

Egeparken 18 st.th  

8620 Silkeborg  

 

 

Mødedeltagere:                 Anne Marie, Ingrid, Karen, Jytte, Jørgen, Marit og Hans

Mødested:                          Egeparken 18, Silkeborg                                                                              

Mødedato:                          d. 16-5-2018

 

 

REFERAT  

 

A. Godkendelse af dagsorden.

 

Dagsorden godkendt.

 

B. Status på punkter fra sidste møde samt evaluering fra generalforsamlingen.

 

Ingen bemærkninger.

 

C. Meddelelser fra formanden herunder orientering om nyt fra seneste ophold i Gambia.

 

Rigtig god tid på bla Skill Center.Afholdt møde med 7. – 11. kl med information om frit valg af skole efter 6.kl. Bottrup har endnu ikke udskrevet terminsresultater. Et stort problem.

En solskinshistorie er derimod at fire elever dumpede på Bottrup. Gik til reeksamen på anden skole. Er nu i praktik som sygeplejersker og skal på universitet.

Otte elever er udgået mellem 7. og 11. klasse. Sponsorer får besked.

Der bliver arbejdet videre med projektet ”fra jord til bord”.

                                                                                                                                                                        Bojang rykker snart ind i vores nye kontor. Planen er at K.S. F skal have Bojangs gamle kontor, hvor foreningens kontaktpersoner kan have faste kontortider to gange om ugen.

Thea fra Silkeborg har boet lokalt i 1½ måned fra midt i april. Hun har arbejdet frivilligt på Skill Center. 5. og 6. kl uniformer bliver i år syet på Skills. Penge er overført dertil. Vi skal nu tænke på budget til 2018 – 2019. På til næste bestyrelsesmøde. Karakterer fra terminsprøve nr to blev rundsendt til bestyrelsesmødet. Matematik karaktererne er meget dårlige ved næsten samtlige elever. Mange af eleverne har brug for sommerskole. Bojang udstikker reglerne for at komme med.

AM har haft kontakt til to andre organisationer der arbejder i Gambia. Den ene har gang i et vandingsprojekt. Besøg i en kristen landsby. Skolen bliver drevet af nonner.

AM blev informeret om der kommer en prisstigning på B.B. til efteråret.

Er vores bagage forsinket udbetaler Brussel 500 kr som erstatning, udover penge fra vores rejseforsikring. VIGTIGT at overholde check in tiden I Gambia, da der bliver lukket til tiden.

 

D. Meddelelser fra sponsoransvarlig.

 

Der er lavet 26 nye sponsoraftaler siden sidst på Kembujeh, og 8 nye på Skills. 11 unge på Skills mangler sponsor.

   

E. Økonomi.

 

Pr. 16.maj 2018 er indestående på konto

 

                      Skole konto                           159.834,53 kr

                      Skills Center konto                  18.534,44 kr

                      Projekt konto                          97.741,86 kr

                      Uddannelse konto                264.470,73 kr

Der er lige overført penge til Gambia fra skolekonto

 

 

F. Nyt fra projektgruppen ved Jørgen Rex.

 

Kontorbyggeriet stod stille, da Jørgen var i Gambia pga cement er udsolgt. Skills center er udnævnt af NAQA (National kontor for Skills Center) til pilotprojekt for tests af nye standarder.

 

 

G. Arrangement i august- har vi et forslag hertil?

 

Der vil blive arrangeret en sponsoreret løbe/gåtur 1.september i Silkeborgområdet. A.M tjekker området snarest.

 

H. Udarbejdelse af forretningsorden – forslag vedlagt.

 

Drøftet og vedtaget.

 

I. Hjemmesiden.

 

Intet er fremsendt til hjemmesiden.

 

J. Containerforsendelse – vi har en bevilling fra DMRU.

 

Der er søgt og bevilliget en container fra DMRU, som bliver afsendt sidst i september.

 

 

K. Sponsorer i Gambia i efteråret 2018

- Hvornår er der bestyrelsesmedlemmer i Gambia i efteråret?

 

Anne Marie fra d. 28.september til d. 26. november

Jørgen og Karen fra d. 29.oktober til d. 4.december

Ingrid og Jytte fra d. 7.november til d. 21.november

 

L. Evt.

 

d. 16.juni loppemarked i Tømmerby ved vores depot. 28. oktober bankospil på Møllegården i Skive.

Tak til Access Invest A/S ved Hugo Thomsen for hjælp til regnskab.

 

Næste bestyrelsesmøde d. 14. september kl 13

 

 

Referent Jytte Ramsdal

 

 

 


4. december 2017

Kembujeh School Friends  

Egeparken 18 st.th  

8620 Silkeborg  

 

Mødedeltagere:                 Anne Marie, Ingrid, Karen, Jytte, Jørgen og Marit

Mødested:                          Egeparken 18, Silkeborg

Mødedato:                          4.december 2017

 

 

REFERAT  

 

 1. Godkendelse af dagsorden.

   

  Dagsorden godkendt.

   

  B. Status på punkter fra sidste møde.

   

  Selvstændigt punkt angående tilbud til sponsorbørnene fra 7.klasse

   

  C. Meddelelser fra formanden.

   

  Kommer under andre punkter.

   

  D. Meddelelser fra sponsoransvarlig.

   

  Der er lavet 6 nye sponsoraftaler siden sidst. A.M har nye lister med oplysninger på børn, der mangle en sponsor, med hjem fra Jallow.

     

  E. Økonomi.

   

  Pr. 4.december 2017

   

                        Skole konto:                        347.551,27 kr

                        Skills Center konto                 21.766,06 kr

                        Projekt konto                         95.762,36 kr

                        Uddannelse konto               225.207,14 kr

  Vi har fået 58.000 kr fra tipsmidlerne.

   

  F. Opfølgning på bestyrelsens tur til Gambia i oktober/november 2017.

   

  Status over tjek af vore sponsorbørn oktober 2017.

  51 børn udgået. De fleste efter 9.klasse

  8 børn er færdige med 12. eller sk 3

  25 børn er skiftet til anden skole ved starten af 7.klasse

  5 børn går 12.klasse om.

  14 børn har særaftaler.’

  58 elever på Kastrup SK År 1

  40 elever på Kastrup SK År 2

   

  Der blev afholdt et bestyrelsesmøde. Et hospitalsbesøg på børneafdelingen i Banjul, hvor en af vore tidligere fondselever nu arbejder som læge. To fællesspisninger på stranden incl dans. Sponsorbesøg. Besøg på skolen og Skills center. Samt afholdte flere badedage

  Ulla (frivillig) har undervist skrædderlinjen i 4 uger med stor begejstring. Spændende at se og høre hende fortælle og vise resultaterne til os.

   

   

  G. Nyt fra Skills center gruppen.

   

  1. status på byggeri.

  Der er en del fejl på byggeriet. Sten har lavet en gennemgang + rapport som er rundsendt til bestyrelsen. Construktor er bedt om at rette fejlene. Jørgen og Lars har sat tavler op i klasseværelserne, indrettet et depot til KSF og lavet andre småreperationer. Fem store træer er fældet på grunden, så der er plads til det nye byggeri.

   

  2. antal elever i ultimo november 2017

  Der går nu 98 elever på Skills center.

   

  3. næste etape for byggeri.

  Næste etape for byggeri er administrations bygning. Dette byggeri er startet i november måned, og udføres af skolens lærer og elever. Et ønske er i fremtiden at bygge et køkken med henblik på at starte en uddannelse” Fra jord til bord”. Sten er i gang med 1. udkast af tegninger til køkkenbyggeri. Tanken er at der skal nedsættes en arbejdsgruppe i Gambia til at forberede/udarbejde en plan for dette projekt. Tandklinikken er stadig i spil. Denne forventes også opført af elever og lærere. Vi afventer derfor til marts, for at se hvor langt byggeriet af kontorbygningen er.

   

  Der arbejdes fortsat på en endelig godkendelse af Skills center. Godkendelsen skal komme fra den Nationale kvalitets institution. NAQA.

   

   

  H. Kan/vil vi ændre på kravet om, at alle fra 7.til og med 12.klasse skal gå på Bottrup skolen?

1.Forslag:

- alle unge og deres forældre kan frit vælge skole fra og med 7. klasse til og med 12. klasse.

- Alle unge møder op til tjek på J. Kastrup Skills center årligt i oktober måned medbringende det foregående års skoleresultat samt et brev til sponsor. Når dette afleveres udbetales der skolepenge i henhold til ”bevilliget beløb pr. klassetrin”

- Det er herefter forældrene og den unge, der er ansvarlig for at betale alle udgifter, der er forbundet med den unges skolegang.

- Møder den unge ikke op til tjek og orienteres KSF ikke om årsagen hertil udgår den unge af sponsoratet.

- Beslutningen om, at unge kun kan starte i 10. klasse med max. 3 Fail fastholdes. Ved 4 Fail skal den unge vurderes individuelt. Og kun hvis resultatet i 7. og 8. klasse har været rimeligt tilbydes den unge at gå 9. klasse om.

- Unge der ikke findes egnet til 10. klasse tilbydes et forløb på J. Kastrup Skills Center.

2. hvis ovenstående vedtages udarbejdes der en skrivelse til alle vore sponsorbørn, hvor de nye regler beskrives. Orienteringen udleveres til alle i 6. og 9. klasse i april 2018 alle øvrige sponsorbørn får skrivelsen udleveret i oktober 2018.

3.AMH indkalder alle unge/børn i 9. og 6. klasse og deres forældre til et orienterende møde i april 2018. Her orienteres der om de nye regler.

Forslaget blev vedtaget.

I. Hvem rejser til Gambia i første ½ af 2018 og evt hvornår?

Anne Marie, Jørgen og Marit rejser til Gambia i marts. Anne Marie er i Gambia frem til den 1.maj

J. Hjemmsiden- har vi noget hertil?

Er der nogen der har billeder vi kan sende til web. Master?

Jytte sender billeder.

K. Aktivitetsdagen 2018??

Hvem vil evt være tovholder på det??

Det bliver et lignende arrangement som i 2017. Med en gåtur i den skønne østjyske natur, hvor vi skal finde sponsorer der vil give et bidrag til vore anstrengelser. Nærmere info følger. Dato d. 1.september 2018. Jytte er tovholder.

L. Containerforsendelse.

1. Status på sidste forsendelse.

Containeren i juli kom for sent til vi kunne tømme den. Den blev tømt af vore folk i Gambia.

2. Hvornår søger vi igen?

Der skal søges igen senest d.27.marts 2018

3. Orientering om kontrolbesøg i i Gambia oktober 2017.

DMRU var på et kontrolbesøg i oktober. De besøgte KSF, Skill center, Kembujeh skolen og sygehuset i Brikama. Der blev også afholdt et møde med dem, hvor A.M. , Jallow og Salieu deltog. Rapport er endnu ikke kommet til A.M.

M. Generalforsamlingen 3.marts   2018 kl 14

1. Sted.

Ny Kærsgård, Plantagevej 11 Silkeborg

2. Hvem gør hvad?

A.M. køber kaffe, the, øl og vand. Karen bager en lækker kage. Måske også Lene vil bage. Rikke og Laila laver frokost. A.M. laver dagsorden til generalforsamlingen. Der bliver amerikansk lotteri som vanligt

3. Dirigent.

Bestyrelsen foreslår Jørgen Rex.

4. Hvem er på valg?

Karen, Jytte og A. M. er på valg samt suppleanter.

5. Gensynsmøde?

Der bliver gensynsmøde kl 12, hvor der bliver mulighed for at købe frokost incl. drikkevarer.

N. Evt.

Vi har modtaget 10.000 kr fra Lions Fjends. Er indsat på Skill Konto. A.M. skriver et takkebrev. Et bankospil der blev afholdt på Møllegården i Skive sidst i oktober gav et flot overskud på 6.700 kr.

Tak til Ingrid og hjælpere

Næste bestyrelsesmøde d. 3.3.2018 kl 11 i Silkeborg.

Referent Jytte Ramsdal

 

 

 

 

Går i gang med at bygge administrationsbygning Tegning fremsendt fra Gambia Tegning tilrettet af Sten fra Skills bestyrelsen. Tegning blev studeret af bestyrelsen og godkendt. Vi har pt 30.000 kr. til at bygge for. Ansøgninger ude med ansøgninger om donationer til bygningen. Der startes med at lave fundament til administrationsbygningen og måske tandklinikken. Bliver evt. lavet af eleverne på Skills center.

 

5. Bojang ønsker mulighed for at yde mikrolån til personalet (max 500 D)

     Hvad er bestyrelsens holdning?

Det blev besluttet med en forsøgsordning i et år. Bliver evalueret til oktober 2018, når Anne Marie kommer til Gambia.

 

 

 

I. Hvem rejser til Gambia i oktober/november 2017 og evt hvornår?

1. Foreløbig oversigt udleveres.

 

Lister udleveres med oversigt over hvem der rejser, hvornår og hvor de skal indkvarteres. Pt rejser ca 40 sponsorer til Gambia i oktober/november.

 

 

J. Hjemmesiden – har vi nyt hertil.

1. Skal vi finde en ny udbyder?

 

Bestyrelsen enige vi skal have en ny udbyder. Vi undersøger hvem der kan og til hvilken pris.

 

K. Aktivitetsdagen lørdag.

 

Alt ok.

 

L.  Containerforsendelse.

1. status på sidste forsendelse.

 

Containeren ankom først til Gambia den dag Anne Marie rejste hjem. Det er blevet oplyst, alt er delt ud, undtaget de effekter der var med til KSF. Det bliver delt ud når sponsorerne kommer til Gambia i november.

 

2. hvornår søger vi igen?

 

Der bliver søgt igen efter jul 2017

 

M. Evt.

 

Ingrid fortæller der bliver afholdt et bankospil på Møllegården i Skive d. 29.oktober.

 

Næste møde d. 4.12.2017 kl 13 hos Anne Marie.

 

Referent Jytte Ramsdal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Velkommen til vores hjemmeside

Bestyrelsesmøde i Gambia d. 14.11.17

Deltagere: Anne Marie, Jørgen Rex, Karen Rex, Ingrid Brammer og Jytte Ramsdal   

Ivan Nielsen har ønsket at udtræde af bestyrelsen pga personlige årsager. 1. suppleant Jørgen Rex er indtrådt i stedet. Jørgen Rex overtager posten som næstformand indtil næste generalforsamling i marts 2018.

 

 1. En orientering om status på sponsorbørnenes 12 klasses eksamen i 2017.

  På landsplan og Bottrup er ca 75% af eleverne i 12. klasse dumpet og må gå om. Årsagen kan være de ikke gik i skole i en måned pga skolerne var lukket i Gambia i januar 2017 p.g.a præsidentvalget

 2.  Status på 9. klasses sp. elevers eksamen i 2017.

  Status bærer præg af samme tendens som 12.klasse.

 3.  Hvilket tilbud kan/vil vi give til sponsorbørnene fra 7. klasse.

  Der blev drøftet hvilke muligheder/tilbud vi kan give vore sponsorbørn fra 7. klasse. Punktet kommer igen på til næste bestyrelsesmøde i dec .

   

  Referent Jytte Ramsdal


Referat bestyrelsesmøde august 2017

Kembujeh School Friends  

Egeparken 18 st.th  

8620 Silkeborg  

 

Mødedeltagere:                 Anne Marie, Ingrid, Ivan, Karen, Jytte, Jørgen

                                            Afbud: Marit

Mødested:                          Tanghavevej 20, Oure

Mødedato:                          25.august 2017

 

 

REFERAT  

 

A. Godkendelse af dagsorden.

 

Dagsorden godkendt.

 

B. Status på punkter fra sidste møde.

 

Skolen har ønsket en svejseruddannelse og ikke en brøndboreuddannelse.

 

C. Meddelelser fra formanden.

   1. Herunder opfølgning på Gambiaturen i juli

 

Fem elever er dumpet på Skills Center. Undersøges hvem der vil gå om.

Der ansættes tre fultidslærer mere. Vand er nu ført helt frem til Skills Center. En ny konto er oprettet i skolens navn. Der skal altid to underskrifter på, før der kan hæves. Hvis et barn der har færdiggjort 12. klasse, ønsker en videre uddannelse, skal sponsor spørges om de ønsker at fortsætte sponsoratet. Hvis det er tilfældet skal der laves en særaftale.

Vi har fået en henvendelse fra Silkeborg gym. de har tøj, skoleborde, gymnastikredskaber m.m, som de gerne vil forære os. Vi er ikke interesserede.

 

 

D. Meddelelser fra sponsoransvarlig.

 

Der er lavet 21 nye sponsoraftaler siden sidst.

   

E. Økonomi.

 

Økonomien ser fin ud. 100 sponsorer mangler at indbetale deres sponsorbidrag. Der bliver rykket pr mail og   tlf.

                                                                                                      

 

 

Pr. 25.august 2017 har vi følgende indestående på:

 

                      Skole konto:                        415.779,78 kr

                      Skills Center konto                  33.907,06 kr

                      Projekt konto                          89.053,60 kr

                      Uddannelse konto                260.207,14 kr

 

 

 

F. Brug af den årlige rejse bestyrelsen disponere over.

 

 

Aftalt rejsen bliver fordelt mellem tre bestyrelsesmedlemmer og medlem af Skill bestyrelsen

 

G. Hvad kan vi gøre for at finde nye sponsorer?

 

Der skal laves 60 nye sponsoraftaler i år for at holde status quo. Nye tiltag kan være henvendelse til ugeblade, aviser med ønsket om at få lavet indlæg, reportager o.m.a om vores skoleprojekt i Gambia. Få kontakt til en freelance journalist. Bruge Facebook og andre sociale medier. 

 

H. Nyt fra Skills center gruppen.

 

1. status på byggeri.

Vinduerne er bestilt. Tag lagt på. Pudset ude og inde.

 

2.forventet antal elever i 2017/2018

2.årgang ca 44 elever. 1. årgang max 60 elever

 

3. budget 2017/2018

Budget vedtaget og sendt til Bojang

 

4. næste etape for byggeri – hvad bliver det?

Går i gang med at bygge administrationsbygning Tegning fremsendt fra Gambia Tegning tilrettet af Sten fra Skills bestyrelsen. Tegning blev studeret af bestyrelsen og godkendt. Vi har pt 30.000 kr. til at bygge for. Ansøgninger ude med ansøgninger om donationer til bygningen. Der startes med at lave fundament til administrationsbygningen og måske tandklinikken. Bliver evt. lavet af eleverne på Skills center.

 

5. Bojang ønsker mulighed for at yde mikrolån til personalet (max 500 D)

     Hvad er bestyrelsens holdning?

Det blev besluttet med en forsøgsordning i et år. Bliver evalueret til oktober 2018, når Anne Marie kommer til Gambia.

 

 

 

I. Hvem rejser til Gambia i oktober/november 2017 og evt hvornår?

1. Foreløbig oversigt udleveres.

 

Lister udleveres med oversigt over hvem der rejser, hvornår og hvor de skal indkvarteres. Pt rejser ca 40 sponsorer til Gambia i oktober/november.

 

 

J. Hjemmesiden – har vi nyt hertil.

1. Skal vi finde en ny udbyder?

 

Bestyrelsen enige vi skal have en ny udbyder. Vi undersøger hvem der kan og til hvilken pris.

 

K. Aktivitetsdagen lørdag.

 

Alt ok.

 

L.  Containerforsendelse.

1. status på sidste forsendelse.

 

Containeren ankom først til Gambia den dag Anne Marie rejste hjem. Det er blevet oplyst, alt er delt ud, undtaget de effekter der var med til KSF. Det bliver delt ud når sponsorerne kommer til Gambia i november.

 

2. hvornår søger vi igen?

 

Der bliver søgt igen efter jul 2017

 

M. Evt.

 

Ingrid fortæller der bliver afholdt et bankospil på Møllegården i Skive d. 29.oktober.

 

Næste møde d. 4.12.2017 kl 13 hos Anne Marie.

 

Referent Jytte Ramsdal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Referat fra d. 1. maj 2017

Kembujeh School Friends  

Egeparken 18 st.th  

8620 Silkeborg  

 

Mødedeltagere:                 Anne Marie, Ingrid, Ivan, Karen, Jytte, Jørgen

                                            Afbud: Marit

Mødested:                          Egeparken 18, Silkeborg

Mødedato:                          1. maj 2017

 

 

REFERAT  

 

A. Godkendelse af dagsorden.

 

Dagsorden godkendt.

 

B. Status på punkter fra sidste møde incl. Opfølgning på generalforsamlingen.

 

Indtægt på i alt 4.262 kr for salg af div. Købt støtteaktier til Skills center for 3.000 kr. Generalforsamlingen bliver afholdt første lørdag i marts   2018 og samme sted.

 

 

C. Meddelelser fra formanden.

 

   1. Herunder opfølgning på Gambiaturen marts/april

        - opfølgning på resterende børn/unge

a.   70 børn og unge er set og ok.

b. 24 børn er udgået af projektet af forskellige årsager.

 

       - Nyt fra Skills Center.

       a. nyt bestyrelsesmedlem i Gambia.

       b. terminsprøve i 2. termin – bilag vedlagt.

                 c. kan vi tilbyde sommerundervisning i matematik og engelsk til de elever,

                     der har fail og evt pass ?

 

 1. Lamin Sillah er valgt til nyt bestyrelsesmedlem på Kastrup Skills Center.

 2. Mange af vore elever klarer sig ikke godt i matematik og engelsk. Påfaldende højt fravær. Tre er smidt ud af Skills. To der ikke passede deres skole og en der var langfingret. Der går nu i alt 51 elever på Kastrup Skills.

 3. Bestyrelsen besluttede at bruge max. 2.000 kr. til sommerundervisning i matematik og engelsk.

   

   

           - Tandprojektet.

          a. Tjek på alle 5.klasser

          b. Tjek på alle de unge på J Kastrup Skills

          c. Lavt flour indhold i vandet.

   

 1. 5. klasserne fik deres tænder tjekket. Over 100 af dem skal til tandlæge pga dårlige tænder. Alle er færdigbehandlet.

 2. Her fandt man kun 1 elev der ikke havde behov for tandbehandling. De unge startede på behandlingerne i april.

 3. Et meget lavt flour indhold i vandet kan være en medvirkende årsag til tændernes dårlige tilstand. Påtænker at udlevere gulerødder til børnene som gnavegrønt til at rense deres tænder. Og så skal de selvfølgelig lære at børste tænder korrekt – udnytte flour indholdet i tandpastaen.

  Jensa forsøger at skaffe penge til en tandklinik.

   

     

  D. Meddelelser fra sponsoransvarlig.  

   

  Der er lavet 12 nye sponsoraftaler siden sidste bestyrelsesmøde.

  Alle børn på Skills Center har en sponsoraftale. Dejligt.

   

   

  E. Økonomi.  

   

  Pr.  1. maj 2017 har vi følgende indestående på:  

   

                        Skole konto:                        306.592,78 kr.

                        Skills Center konto                 44.457,02 kr.

                        Projekt konto                         86.041,55 kr.

                        Uddannelse konto               260.257,14 kr.

   

  En donation på 10.000 kr som bestyrelsen besluttede at tilbageholde til betaling af unge, der ikke var sponsoreret kan nu overføres nu til Skills Kontoen, da alle unge nu sponsoreret.

   

  Der bliver overført 80.000 kr fra skolekonto til Gambia til betaling af skolepenge. Det er inkl. 13.000 kr. til skoleuniformer til næste skoleår.

   

   

  F.   Nyt fra Skills center gruppen.

   

  Der er blevet holdt et økonomimøde. Jørgen og Hans er fundraisere. Mange ansøgninger sendt ud. Lions Club i Viborg har doneret 10.000 kr. i 2017 og givet tilsagn om det samme beløb i 2018 og 2019.

  Velux har doneret 15.000 kr øremærket til rejser til 3 navngivne personer fra skills center gruppen.

  De to containere er blevet overdækket, og det giver et ekstra klasseværelse – skal bruges til skrædderværksted..

  Byggeriet af platformen til den nye klassefløj er påbegyndt. Alle sten er lavet til den platformen.

   

   

  Forslag/ønsker vedrørende Kastrup Skills.

   

 1. Kan vi færdiggøre den næste klassefløj før skolestart  i september?

 2. Ønske om ny linje fra 2017/2018.

 3. Forslag til budget 2017/2018 (kan først laves når vi kender optaget)

   

  1. Det blev vedtaget at låne 70.000 kr. fra skolekontoen til Skills Center konto, til færdiggørelse af   den nye klassefløj, især da det ellers ikke er muligt at optage ca. 50 unge igen i september og dermed få et godt 3 årigt flov af elever på skolen

  2. Skolen har ønsket en ny brøndbore uddannelse, da der er et stort behov for brøndborer i Gambia. Uddannelsen skal ligger under construktion uddannelsen.

  3. Anne Marie og Bojang laver forslag til budget, når når Anne Marie er i Gambia i juli.

  Bojang får 3100 D (ca. 475 kr.) pr måned til materialer og andre løbende udgifter dette skoleår ud.

   

  H. Trykning af nye pjecer.

       1.  Hvor langt er de?

   

  Nye pjecer er færdige. Flot resultat. Blev uddelt på mødet.

   

  I. Hvem fra bestyrelsen regner med at rejse til Gambia i oktober/november 2017 og evt hvornår?

   

  Jørgen og Karen                 23- 10 - 27-11                    

  Ingrid og Jytte                        1-11 - 15-11

  Anne Marie                           7-10 - 27-11

   

  J. Hjemmesiden – har vi nyt hertil.

   

  Anne Marie har snart Nyhedsbrevet klar til hjemmesiden.

   

  K. Containerforsendelse.

       1. Der er søgt i marts.

       2. Status på sidste forsendelse.

       3. lagerstatus.

   

  1. Svar fredag fra DMRU på indsendt ansøgning.

  2. Containeren kom også denne gang nogle uger forsinket til Gambia, men blev  tømt medes AMH var i Gambia. Der var en del sygehus ting med fra en lægeklinik i Esbjerg som blev fordelt.

  3. På lageret er der rigeligt til næste forsendelse. Der kan ikke sendes familiekasser med den næste container, da dette ikke er tilladt med en DMRU bevilling.

   

  I. Evt.

   

  Næste bestyrelsesmøde d. 22. august kl. 14 hos Karen og Jørgen

   

  Referent Jytte Ramsdal

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


Referat fra d. 5. december 2016

Kembujeh School Friends  

Egeparken 18 st.th  

8620 Silkeborg  

 

Mødedeltagere:                 Anne Marie, Ingrid, Ivan, Karen, Jytte, Jørgen, Marit

Mødested:                          Egeparken 18, Silkeborg

Mødedato:                          5. december 2016

 

 

REFERAT  

 

A. Godkendelse af dagsorden.

 

Dagsorden godkendt.

 

B. Status på punkter fra sidste møde.  

 

Der blev ikke gjort brug af projektkonto til containerforsendelse, da vi fik penge nok ind. Forsendelsen gav et lille overskud

 

C. Meddelelser fra formanden.

   1. Herunder opfølgning på Gambiaturen oktober/november 2016            

 

Status på børnene ved betaling af skolepenge i Gambia:

30 børn har afsluttet 12.klasse og 9 unge har færdiggjort et Skills center forløb.

32 børn har fravalgt KSF efter 9. klasse og yderligere 34 børn/unge har af forskellige grunde forladt projektet.

Sponsorerne til disse børn får brev fra foreningen med orientering herom og tilbud om at sponsorere et nyt barn, eller sponsorer en af vore elever på Skills center. Endnu engang skal det pointeres der IKKE må tigges i brevene fra vore elever til sponsorerne. Anne Marie tager det op i Gambia igen

Ejeren af B. B har doneret 50.000 D til uddannelseskontoen. Ikke mindst en stor anerkendelse af det store arbejde Eva og Bent Naur laver i Gambia.

 

14 sponsorer (19 børn) har ikke betalt i år. Derfor er disse sponsorer ude af projektet. 27 børn mangler en sponsor, da sponsor har valgt at stoppe.

 

D. Meddelelser fra sponsoransvarlig.  

 

Der er lavet 5 nye sponsoraftaler siden sidste bestyrelsesmøde.

Mange af vore sponsorer ønsker at fortsætte med et nyt sponsorat, når deres børn afslutter deres skolegang. Vi håber på der vil blive lavet mange sponsoraftaler til vores Skills Center.

 

E. Økonomi.  

 

Pr.  5.dec.   2016 har vi følgende indestående på:  

 

                      Skole konto:                        339.163,58 kr.

                      Skills Center konto               104.068,02 kr.

                      Projekt konto                       101.988,30 kr.

                      Uddannelse konto                225.750,80 kr.

 

Vi har fået en donation på 60.000 kr. fra Hesse-Raglesfonden til Skills Center. Fra udlodningsmidlerne har vi fået 31.035 kr. Et stort bankospil i Hald gav 7.500 kr. i overskud. Deraf bliver der tilbageholdt 2.000 kr til transport af inventar til Tømmerby. Resten bliver indsat på Skills Center konto.

 

F.   Nyt fra Skills center gruppen.

 

Skills Center blev indviet på festligste måde, med taler, underholdning og sang.

Der blev afholdt et møde i Gambia, hvor det blev besluttet at gå i gang med at bygge næste klassefløj. Godt i gang med taget over containerne.

På sigt ønsker KSF at få kontor på Skills Center.

Følere ude om lokalbefolkningen er interesseret i, at bruge lokalerne til undervisning om aftenen.

 

Møde i projektgruppen d.7.dec 16. Stadig mange ansøgninger ude om donationer, hvor der endnu ikke er givet svar.

 

G. Trykning af pjecer.

 

Vi starter med at få trykt 2.500 pjecer med mindre der er en væsentlig besparelse ved at få lavet flere. Jørgen og Karen vil få pjecerne redigeret, samt tage kontakt til trykkeriet.

 

H. Hvem fra bestyrelsen regner med at rejse til Gambia i første halvdel af 2017 og evt hvornår?

 

Ivan og Marit rejser lige efter generalforsamlingen. Anne Marie er i Gambia fra d. 6.marts til 17.april.

 

I. Generalforsamling 2017

    1. Sted

    2. Hvem gør hvad?

    3. Hvem er på valg?

    4. Skal der være gensynsmøde?

 

Lunden, Ny Kærsgaard, Plantagevej 11, Silkeborg, lørdag d. 4.marts fra 14 – 17.

 

Ingrid sørger for bespisning. Lene og Karen bager kage. A.M. køber øl, vand, kaffe m.m. Samt sørger for amerikansk lotteri inkl. gevinster. Ingrid tager i mod tilmelding på tlf 23 35 21 58, eller man kan tilmelde sig via hjemmesiden.

 

Bestyrelsen foreslår Jørgen Rex som dirigent.

 

Regnskabet skal være på hjemmesiden senest fjorten dage før generalforsamlingen.

 

På valg er: Ivan, Karen og Ingrid. Karen kun for et år. Alle modtager genvalg.

Jørgen og Marit der er 1. og 2. suppleant modtager ligeledes genvalg.

 

Der bliver gensynsmøde fra 12 – 14. Mulighed for at købe en let frokost.

 

J. Hjemmesiden har vi noget hertil?

    1. Hvem vil fremsende billeder fra indvielsen af Skills center?

    2. Andre billeder der er relevante fra november 2016

 

Jørgen har lavet et ide oplæg til en hjemmeside til Skills Center. Vedtaget at den bliver Skills centerets officielle hjemmeside. Jørgen arbejder videre med siden. Den vil han gå videre med. Billeder efterlyses fra nogle af sponsorerne der deltog i indvielsen.

Ligeledes nye billeder til KSF`s hjemmeside.

 

K. Containerforsendelse

    1. Næste ansøgningsfrist er i marts 2017

    2. Status på sidste forsendelse.

    3. Lagerstatus.

 

Der skal søges penge til containerforsendelse - ansøgningsfrist marts.

Et lille overskud fra sidste forsendelse.

Vi har effekter nok nu til to container forsendelser. Forsøger at skaffe penge til yderligere en container, som så evt. kan blive sendt i foråret.

 

I. Evt.

 

Vi mødes kl. 11 d. 4. marts 2017 i Lunden Silkeborg

Referent Jytte Ramsdal

 

 

 

 

 

 

 

 


Referat fra best.møde sept. 2016

Kembujeh School Friends  

Egeparken 18 st.th  

8620 Silkeborg  

 

Mødedeltagere:                 Anne Marie, Ingrid, Ivan, Karen, Jytte, Jørgen, Marit

Mødested:                          Tanghavevej 20, Oure

Mødedato:                          12. september 2016

 

 

REFERAT  

 

A. Godkendelse af dagsorden.

 

Punkt tilføjet dagsorden. Nye flyes til Skills center.

Derefter blev dagsorden godkendt

 

B. Status på punkter fra sidste møde.  

 

Der blev afholdt et hasteindkaldt bestyrelsesmøde i Hald d. 27.8.16. Det blev besluttet, at låne det manglende beløb af projektkonto til containerforsendelsen i september.

 

C. Meddelelser fra formanden.

 

Principal, lærer og vagtmænd er ansat til Skill Center. Der er elever nok til 1.hold = 50 elever, som starter sidste uge i september 2016.

 

Overført 200.000 kr til skolekontoen i Gambia til skolestart.

 

Jens Råbjerg fra vores samarbejdsorganisation i Vestjylland afgik ved døden i sommer. Vi modtager derfor ikke varmt tøj og fodtøj mere.

 

D. Meddelelser fra sponsoransvarlig.  

 

Der er lavet 14 nye sponsoraftaler siden sidste bestyrelsesmøde.

Mange af vore sponsorer ønsker at fortsætte med et nyt sponsorat, når deres børn afslutter vores projekt. Vi håber på der vil blive lavet sponsoraftaler til vores Skills Center.

 

E. Økonomi.  

 

Pr.  11.september 2016 har vi følgende indestående på:  

 

                      Skole konto:                        309.101,38 kr.

                      Skills Center konto                 35.732,99 kr.

                      Projekt konto                       108.957,17 kr.

                      Uddannelse konto                237.688,80 kr.

 

50 sponsorer mangler at betale. 2. rykker bliver udsendt nu.

 

F.   Nyt fra Skills center gruppen.

 

 1. Indkøb af skur til trillebør og haveredskaber i Gambia.

 2. Flyers

  Skolelederen Ebrima Bajang som er ansat, har været lærer på Bottrup. Han er udlært svejser og lærer. Ca 40 år. Gift og har to børn. Derudover er der ansat to lærer på fuldtid og to lærer på deltid, samt to vagtmænd.

   

  Containeren kom desværre ikke på platformen pga regntiden. Det vil betyde ekstra udgifter når den skal sættes på plads med kran. Containeren er blevet tømt. Der mangler symaskiner og PC`er i det kommende skoleår. Det kommer med containeren til november.

   

  Der er installeret strøm på Skills center. A.M. kontakter skolen for at spørge om der er lagt vand ind.

   

  Der bliver indkøbt et skur til opbevaring af trillebør og vagtmændenes redskaber.

   

  Anne Marie og Jørgen laver en flyerom sponsorering af unge på  Skills center. Den skal lægges sammen med folder til Kembjueh og Skills center

   

  G. Indvielsen af J. Kastrup Skills Training Center den 5.november 2016.

   

 1. Der er købt 2 flagstænger og dansk flag og vimpel.

   

  Anne Marie står for planlægningen. Der er købt flag, 2 flagstænger og vimpel til Skills Center. Vi får syet et Gambisk flag. Anne Marie mfl. vil lave en deltagerliste og sende invitationer ud i Gambia. Forplejningen til indvielsen bliver kiks, sodavand og vand. Ingrid og Jytte vil få trykt et par fællessange (på dansk).

   

  H. Opfølgning på Gambiadage i august.

   

  Torsdag aften med bankospil gik fint med mange gevinster. 5.500 kr i overskud. Fredag aften med gambisk mad var meget hyggeligt, med der kom desværre ikke så mange medlemmer. Lørdag loppemarked med mange besøgende, dog ikke det store salg. Alle dagene gav et overskud på ca 15.000 kr. som går til Skills Centeret.

  Desværre er det ikke muligt at afholde flere Gambiadage i Hald, da forsamlingshuset skal rives ned. Tusind tak til Ingrid og hendes bagland for den store indsats i alle årene.            

   

  I. Nye ideer til ”indsamling” af penge (afløsning for eller anderledes Gambiadage)?

   

  Ideer blev diskuteret bordet rundt. Evt en koncert eller lignende. Kan der findes et lokale(gratis) der kan rumme ca 150 mennesker. Evt en kirke.. Alle i bestyrelsen arbejder videre med ideen.

  9.oktober 2016 loppemarked på Møllegården i Skive.

  27. november 2016 julebanko i Hald. Overskuddet fra begge arrangementer går til Skills center.

   

  J. Besøg i Gambia oktober/november.

   

  Ca. 40 sponsorer besøger Gambia i oktober/november.

   

  K. Tandprojekt i Gambia.

   

  Pga. personlige årsager er det endnu uafklaret om vore tre tandfeer rejser til Gambia pt.

  Bagagerumsmarkedet går fint med varierende indtægter.

   

  L. Hjemmesiden – har vi noget hertil?

   

  Jørgen Rex vil nærlæse vores hjemmeside med kritiske øjne. Evt rettelser til Anne Marie.

  Det blev besluttet at Jørgen også skal have adgang til hjemmesiden.

   

  M. Containerforsendelse.

   

                        - beslutningen fra Hald om at sende en container nu

                        - status på økonomi i den container vi sender nu

                        - hvornår skal der søges container igen?

   

  Det blev besluttet på et ekstraordinært bestyrelsesmøde i Hald, at sende en container nu.

  Der står 22.298 kr på kontoen til forsendelse. Vi skal låne under 10.000 kr. af projektkontoen for at få dækket udgifterne til forsendelsen. Containeren indeholder denne gang familiekasser, pc`er, symaskiner, reoler og borde. Desuden sælger vi containerplads til to andre organisationer.

  Næste bevilling til forsendelse søges, når vi er færdige med afregningen for den igangværende forsendelse (den fra juli måned) 

   

  N. Evt.

   

  Næste bestyrelsesmøde d. 5.december 2016 kl. 13 Egeparken 18, Silkeborg

   

  Referent Jytte Ramsdal

   

   

   

   

   

   

   

   


Referat fra bestyrelsesmøde d. 19. maj 2016

Kembujeh School Friends  

Egeparken 18 st.th  

8620 Silkeborg  

 

Mødedeltagere:                 Anne Marie, Ingrid, Ivan, Karen, Jytte, Jørgen, Marit

Mødested:                          Lunden, Vestergade, Silkeborg  

Mødedato:                          19.maj 2016

 

 

REFERAT  

 

A. Godkendelse af dagsorden.

 

Dagsorden godkendt.  

 

B. Planlægning af den ekstraordinære generalforsamling.

 

Bestyrelsen foreslår Jørgen Rex som dirigent.

 

C. Status på punkter fra sidste møde.  

 

Ingen   bemærkninger.  

Bestyrelsen skal besvare mails som set, for at sikre alle har modtaget.

 

D. Meddelelser fra formanden.  

                     

 • Opfølgning fra seneste tur til Gambia

 • Købt printer/scanner/kopimaskine til Gambia.

   

  Der blev brugt rigtig meget tid på forberedelsen af opstart af J. Kastrup Skills Center. Bl.a. flere besøg på det regionale kontor, som står for godkendelse af alle Skills skoler i Gambia. Studieture til 6 andre skoler, udarbejdelse af diverse papirer, udarbejdelse af stillingsopslag til principal, tidsplan med mere.

   

  Der blev afholdt rengøringsdag på J: K. Skills Center med hjælp af de lokale. Dejligt med hjælp fra lokalbefolkningen.

   

  Opfølgning på sponsorbørn efter aftale med sponsorer.

   

  Der er købt en printer til brug i Gambia.

   

   

  E. Meddelelser fra sponsoransvarlig.  

   

  Der er lavet 18 nye sponsoraftaler. 23 børn er på venteliste. Vi håber på der vil blive lavet sponsoraftaler til vores Skills Center.

   

  F. Økonomi.  

   

  Der har været et møde med revisor Kirsten Plougman. Hun er vores administrative hjælp.

   

  Pr.  18.maj 2016 har vi følgende indestående på:  

   

                        Skole konto:                        184.095,51 kr.

                        Skills Center konto                17.968,74 kr.

                        Projekt konto                        80.503,68 kr.

                        Uddannelse konto               237.688,80 kr.

   

  Vi har fået donation på i alt 15.000 kr. til Skills Center. Samt en donation på 40.000 kr. til uddannelseskonto. Tak.

   

   

   

  G.   Nyt fra Skills center gruppen.

   

 1. reviderede tegninger.

 2. overbygning af containere.

   

  En ændring på de oprindelige tegninger. Der bliver teorilokaler hvor der var planlagt værkstedsfløj. Værkstedsbygningerne skal bygges omkring containerpladsen.

   

  En overbygning af containere vil koste ca. 40.000 kr. Der er projekteret med en port og to vinduer. Der bliver seks meter mellem de to containere.

   

   

  H. Åbning af J. Kastrup Skills Training Center september 2016

   

 1. Ansættelse af Principal.

 2. Ansættelse af vagtmænd.

 3. Fag m.m.

 4. Budget.

 5. Hvordan finder vi pengene til de unge, der ikke er sponsoreret af KSF?

               - Beslutningen fra den ekstraordinære generalforsamling.

                  - Anne Marie orienterer om ansøgninger der er ude.

     6.   Udarbejdelse af brochurer til udlevering til kommende elever.

   

 1. Der kommer en annonce i aviser og radio i uge 21. Ansøgningsfrist d. 13.juni. Anne Marie og Jørgen samt de øvrige fra bestyrelsen for Skills Center i Gambia deltager i ansættelsessamtaler.

   

 2. Ansættelse af to vagtmænd fra august 2016. De skal arbejde på skift 12 timer pr vagt.

   

 3. Beslutning om en skrædder og mureruddannelse. Uddannelsen er treårig. Til alle uddannelserne hører undervisning i engelsk, matematik, manegement, samfundsfag og EDB.

   

 4. Budgettet giver et forventet underskud på ca. 6.500 kr. det første år med 50 elever. Vi håber på sponsorer til en del af de elever, der ikke er vore egne fra KSF. Regner med ca 15 af vore elever fra KSF vil påbegynde en uddannelse på vores Skills Center.

 

 1. Det blev besluttet på den ekstraordinære generalforsamling, der kan laves et sponsorat på 1100 kr. pr. år pr. elev i det treårige uddannelsesforløb.

 

 • Anne Marie har sendt 5 ansøgninger ud i håb om at få et tilskud til opstart af vores Skills Center

   

  Bestyrelsen er indstillet på en underskudsdækning det første år. Vi søger fonde i et forsøg på at undgå et underskud. Skills Center starter sep. 2016

   

 1. Vi er blevet opfordret til at lave brochurer, der fortæller om uddannelserne på Skills Center. Ideen er at de skal deles ud til de unge mennesker i Gambia. Anne Marie vil lave et udkast.

  Indvielse af Skills Center lørdag d. 5. nov. 2016

   

  I. Forslag om betaling af 2 rejser til Gambia i juni 2016 i forbindelse med ansættelser på J. Kastrup S.T.C.

   

                        1. finansieringen foreslås som følgende:

                            - opfølgningsrejsen (vedrører containerforsendelsen)

                               afvikles i juni og dækker en rejse.

                            - KSF betaler en rejse.

   

  DMRU har bevilget en opfølgningsrejse. Anne Marie sørger for dette i juni/juli.

   

  Jørgen Rex får bevilliget rejsen, som bestyrelsen i KSF råder over.

   

  J. Tilretning af den eksisterende brochure.

                       

 1. bilag vedlagt.

   

  Brochurer tilrettet.

   

  K. Gambiadage i august 2016

   

 1. Hvornår?

 2. Hvordan?

 3. Hvem er ansvarlig for hvad?

   

  Gambiadagene afholdes d. 25.26.27.og 28.august i Hald forsamlingshus.

  D. 25 . Stort bankospil.

  D. 26. Gambiaaften med Gambisk mad. Evt. kan vi få Salieu m.fl. til at komme og fortælle om livet i Gambia.

  D. 27. Loppemarked.

  D.28. Oprydning.

   

  En ide kunne være at sælge stadepladser til loppemarkedet.

  Hele overskuddet fra Gambiadagene går til videre udbygning af klasseværelser på Skills Center.

   

  Ingrid vil sørge for gevinster til bankospillet.

  Jytte vil sammen med Florence lave Gambisk mad. Anne Marie har kontakten til Salieu mfl.

  Anne Marie, Ingrid og lokale arrangerer loppemarked. Vi andre fra bestyrelsen er hjælpere.

  Oprydningen søndag opfordres bestyrelsen, så vidt muligt, til at deltage i.

   

  I. Opfølgning på besøg i Gambia marts/april.

   

  En god tur med mange gode oplevelser.

   

  M. Tandprojekt i Gambia.

   

  -orientering om tandgruppens seneste beslutninger og ændring af gruppens      

   sammensætning.

   

  Tandprojektet er udvidet til også at omfatte 1.klasse. En tandfe er ansat fra d. 15.september til at hjælpe med tandbørstning og have fokus på god tandhygiejne.

  Der bliver overført penge 2 x årligt fra tandprojektet.

  Ved bagagerumsmarked i år er der tjent ca. 7.000 kr. på tre gange.

  Styregruppen består nu af Anne Marie, Lene, Inge og Jensa. Ulla er udtrådt. Tak til Ulla for hendes stor engagement i tandprojektet.

   

N. Hjemmesiden – har vi noget nyt hertil?

Referat fra ekstraordinær generalforsamling.

Indvielse af Skills Center.

Program for Gambiadage i august.

O. Containerforsendelse.

- Købt en container

-Skal vi forsøge at skaffe penge til en forsendelse af en container i efteråret?

-Salg af familiekasser/sponsorater?

Container købt og pakket. Står på havnen i Århus klar til at blive sendt til Gambia.

Anne Marie sender ansøgninger ud i håb om at skaffe penge til en forsendelse i efteråret.

Familiekasser bliver pakket af bestyrelsen, og kan udleveres til navngivne børn, mod betaling af 200 kr til transport. Vi modtager ikke private kasser. Samarbejdet med øvrige projekter fortsætter, og her vil vi gerne sælge plads, når KSF selv betaler containeren. Når det er en container der er bevilliget af DMRU, tilbyder vi at hjælpe andre foreninger i det omfang, der er plads.

P. Evt.

Ønsker en donation af to flagstænger og to flag. Dannebrog og Gambias flag til Skills Center.

Næste bestyrelsesmøde d. 12. september kl 13, Egeparken 18 Silkeborg

Referent Jytte Ramsdal